Adgangskrav til sidefag i økonomi og sidefag i erhvervsøkonomi – Københavns Universitet

 

Adgangskrav

Adgangskrav til BA-sidefag i økonomi

For at kunne optages på BA-sidefaget på økonomistudiet kræver det, at du opfylder studiets adgangskrav.

Adgangskravene kan ses på Københavns Universitets centrale studievalgsside - studier.ku.dk.

Adgangskrav til  kandidatsidefaget på 75 ECTS

Adgangskravet til kandidatsidefaget med henblik på undervisningskompetence i gymnasieskolen er:

  • At du har bestået bachelorsidefaget ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet.
  • At du har centralt fag i et fag inden for det naturvidenskabelige, humanistiske eller samfundsvidenskabelige område, der kan føre til undervisningskompetence i gymnasieskolen.

Adgangskrav til kandidatsidefaget på 45 ECTS

Hvis du ikke ønsker undervisningskompetence i erhvervsøkonomi, kan du søge optagelse på kandidatsidefaget til 45 ects. Adgangskravet er, at du har bestået bachelorsidefaget i økonomi ved Økonomisk Institut.

Studerende fra Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet med et bachelorsidefag i økonomi kan optages, såfremt der er ledige pladser.

Supplering

Universitetet kan optage ansøgere på sidefagsuddannelsen, selv om ovenstående adgangskrav ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen, jf. § 6 i adgangsbekendtgørelsen. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter universitetets nærmere bestemmelse inden studiestart eller umiddelbart derefter opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter universitetets vurdering kan sidestilles med adgangskravene.