Kontakt Studievejledningen og Studieadministrationen

Studievejledningen

Du kan finde studievejledningens kontaktoplysninger og åbningstider her.

 


Studieadministrationen

Vi har åbent for telefonisk og personlig henvendelse i studieadministrationen: Mandag til fredag klokken 13:00 - 15:00 i Bygning 26 i lokalerne 26.0.17 og 26.0.19.

Obs! Studieadministrationen holder lukket 29. - 31. maj 2019.

Tilmelding til undervisning og eksamen

Send din mail til Katja Dall Svendsen, katja.dall.svendsen@econ.ku.dk, eller ring i åbningstiden på 35 32 32 56 

Absalon

Send din mail til Katja Dall Svendsen, katja.dall.svendsen@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 32 56

Eksamen

Send din mail til Bente Andersen, bad@samf.ku.dk

Speciale, bachelorprojekt og andre skriftlige opgaver

Send din mail til Susanne Stoltz på specialeadministration@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 31 60

Forhåndsgodkendelser og merit

Send din mail til merit@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 32 56

Udlandsophold

Send din mail til Louise Kolmos på international@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 30 73

Tilvalg, sidefag og Åbent Universitet

Send din mail til Louise Kolmos på enkeltfag@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 30 73

Dispensationer

Send din mail til Dick Lerche på dispensation@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 33 25 32 

Ansatte i studieadministrationen

  • Susanne Stoltz, studiekoordinator: Specialer, BA-projekter, andre skriftlige opgaver, seminarer, studienævn
  • Katja Dall Svendsen, studieadministrativ medarbejder: Forhåndsgodkendelser, merit, Absalon, undervisnings-og eksamenstilmelding
  • Louise Kolmos, studieadministrativ medarbejder: Udlandsophold, tilvalg og Åbent Universitet
  • Dick Lerche, studieadministrativ medarbejder: Dispensationer
  • Elizabeth Casas Casanova, studieadministrativ medarbejder: undervisningsplanlægning
  • Henrik Hansen, studieleder