Hjælp til dit studie: Kontakt Uddannelsesadministrationen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

Uddannelsesadministrationen - SAMF Studenterservice:

Har du administrative spørgsmål til dit studie eller ønsker du vejledning? 

I ​​​SAMF Studenterservice kan vi hjælpe dig med det meste - fra udskrift af karakterbeviser og underskrift af en learning agreement til vejledning af udlandsophold, studieplanlægning, studiemotivation, dispensationer og at klage over en eksamen. Hvis vi ikke kan, ​hjælper vi dig med at finde en som kan.

Se vores åbningstider og hvad vi ellers kan hjælpe dig med på
SAMF Studenterservice 

Personlig henvendelse (drop-in): Lokale 5.1.46, CSS
Telefon: 35 32 46 00

Mail: studentinfo@samf.ku.dk (Administrativ hjælp f.eks underskrift af en learning agreement)
Mail: studievejledning@samf.ku.dk (Studie- og karrierevejledning)
Mail: exchange@samf.ku.dk (hjælp til dit udlandsophold eller til ansøgningen)

Enkelfagsstuderende 

Hvis du ansøger om optagelse eller allerede er optaget som enkeltfagsstuderende (merit, tilvalg, Åbent Universitet og Efter-videreuddannelse) kan du også kontakte SAMF Studenterservice

Personlig henvendelse (drop-in): Lokale 5.1.46, CSS
Telefon: 35 32 46 00

Mail: enkeltfag@econ.ku.dk 
Du kan læse mere om optagelse på Efter-videreuddannelse og Åbent Universitet

Uddannelsesadministrationen -  uddannelserne i Økonomi:

Er du indskrevet som studerende på Økonomi og har brug for hjælp eller spørgsmål til din kursus- og eksamenstilmelding, dispensation, skema eller adgang til Absalon f.eks. pga reeksamen kan du kontakte:

Absalon, BA-projekt, speciale og andre skriftlige opgaver
Daniel Sune Sørensen, Telefon: 35 32 84 66
specialeadministration@econ.ku.dk

Eksamen
Bente Andersen, Telefon: 35 32 35 41
bad@samf.ku.dk

Dispensationer
Dispensationer behandles i SAMF Uddannelsesadministrationens sektion "Uddannelsesforløb" efter delegation fra Studienævnet:
Rikke Truelsen,  Telefon: 35 32 47 88
dispensation@econ.ku.dk

Merit og forhåndsgodkendelser
Merit og forhåndsgodkendelser behandles i SAMF Uddannelsesadministrationens sektion "Uddannelsesforløb" efter delegation fra Studienævnet. Kontakt SAMF Studenterservice: 

Personlig henvendelse (drop-in): Lokale 5.1.46, CSS
Telefon: 35 32 46 00
Mail: merit@samf.ku.dk  

Tilmelding til kurser og seminarer
Hvis du er fuldtidsstuderende, kan du via Selvbetjeningen tilmelde dig i tilmeldingsperioderne eller løbende selv afmelde dig.

Ved andre spørgsmål kan du kontakte Irene Gjerlev Tong, Telefon: 35331005
irt@samf.ku.dk 

Ønsker du hjælp til kursusvalg og studieplanlægning, bedes du kontakte SAMF Studie- og karrierevejledning

Studienævn og studieordninger
Susanne Stoltz på susanne.stoltz@samf.ku.dk
Telefon: 35 32 31 60