Who influcences child health?

Der er universel adgang til forebyggende undersøgelser hos lægen for alle børn i Danmark. Alligevel er der stor forskel i tilslutningen til fx de forebyggende børneundersøgelser. Denne variation kan have langsigtede negative konsekvenser for nogle børn, og sammen med sit forskningshold vil Miriam undersøge, hvilken rolle alment praktiserende lægers karakteristika og behandlerstil kan spille for at fremme take-up af forebyggende behandlinger og (på længere sigt) børns sundhed og udvikling.

Projektet, som er ledet af Miriam Wüst, bidrager til to områder i økonomisk forskning:

1) en stor empirisk litteratur, at faktorer, tidligt i børns liv, deriblandt interaktioner med deres forældre, har stor betydning for børns sundhed og sociale udfaldsmål på længere sigt - men endnu ved vi kun lidt om betydningen af tidlige interaktioner med fagprofessionelle, som praktiserende læger.

2) et voksende antal studier tyder på, at lægers karakteristika og behandlerstil kan have stor betydning for omkostninger, patienternes behandling og sundhed - men vi mangler endnu viden om konsekvenser for børn og ambulante kontakter.

Projektet Who influcences child health? udnytter danske registerdata og et kvasi-eksperimentelt design til at bidrage med ny viden, som kan anvendes til at forbedre børns adgang til og udbytte af forebyggende sundhedsydelser.

Støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond

Projekt: Who influences child health?

Projektleder: Miriam Wüst

Projektperiode: 2019 - 2023

Kontakt

Miriam Wüst, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
E-mail: miriam.w@econ.ku.dk
Telefon: +45 35 32 13 65