20. januar 2015

Wealth Inequality: The Role of Inheritance and Taxation of Wealth

Dette projekt søger at belyse to vigtige spørgsmål: (i) Hvor meget betyder arv for fordelingen af fremtidige generationers formue og forbrugsmuligheder? (ii) Hvor kraftigt reagerer skatteydere på formuebeskatning, der har til hensigt at påvirke formuefordelingen?

Økonomisk teori peger på fordelingsmæssige konsekvenser og politikskabte adfærdsmæssige reaktioner som værende afgørende i evalueringen af nødvendigheden og effektiviteten af omfordelingspolitik. Til at besvare de nævnte spørgsmål vil Simon Halphen Boserup benytte sig af de unikke danske formueregistre samt muligheden for at identificere alle familiemedlemmer i registrene.

I det første projekt benytter Simon formuedata for forældre og deres børn til at måle og karakterisere strømmen af arvemidler, når forældrene dør, og effekten på børnenes formue. I det andet projekt vil Simon, vha. en ny økonometrisk metode, udnytte skatteyderes tendens til at rapportere skattepligtig formue lige under den grænse, ved hvilken formuen bliver skattepligtig, til at uddrage skatteydernes adfærdsrespons på formuebeskatning.

Publikationer

o "The role of bequest in shaping wealth inequality: Evidence from Danish wealth records"
(with Wojciech Kopczuk and Claus Thustrup Kreiner).
 
o "Born with a Silver Spoon: Danish evidence on intergenerational wealth formation from cradle to adulthood"
(with Wojciech Kopczuk and Claus Thustrup Kreiner). March 2015. (pdf)

Publikationer under udarbejdelse

o "Intergenerational wealth formation over the life-cycle"
(with Wojciech Kopczuk and Claus Thustrup Kreiner).

Samarbejdsparter

Bevillingsmodtager: Simon Halphen Boserup
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. oktober 2013 – 30. juni 2016