20. april 2017

Den svære beslutning

En antologi om beslutninger om anbringelse af børn og unge – hvornår, hvorfor og hvordan

Redigeret af Ida Marie Leth Svendsen. Bidrag fra Bengtson, Ebsen, Ejrnæs, Gørtz, Laugesen, Loehr, Nielsen, Svendsen, Sørensen og Thiele

På grundlag af et spændende studie af og i tæt samarbejde med sagsbehandlere, som arbejder med udsatte børn og unge i Københavns kommune belyses beslutningen om anbringelse eller ej. Hvad er på spil, og hvad påvirker sagsbehandleres handlinger? Hvilke mekanismer har betydning? Og hvordan spiller det sammen med kommunens politik og lovgivning? Det er nogle af de spørgsmål der undersøges.

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem økonomer, sociologer, jurister og socialrådgivere fra Københavns Universitet, SFI, Professionshøjskolen Metropol og ikke mindst medtænkende praktikere fra Københavns kommune.

Download antologien.

Projektet er finansieret af TrygFonden.