Delprojekt 3: Hvad er effekten af anbringelser?

Projektdeltagere: Mette Ejrnæs, Mette Gørtz

I delprojekt 3 gennemfører vi effektanalysen. Formålet med effektanalysen er at få et kvantitativt mål for konsekvenserne af en anbringelse for børns udvikling målt på helbred, uddannelse og kriminalitet. Effektanalysen bidrager til mere solid viden om, hvad der virker i forhold til at fremme børns udvikling og på længere sigt øge den sociale mobilitet.

For at kunne måle effekter af en indsats er det afgørende, at vi finder oplysninger om udviklingen for både de anbragte børn og en kontrolgruppe. Delprojekt 3 bygger videre på viden opsamlet under delprojekt 1. Ved at udnytte data indsamlet i delprojekt 1 identificeres de børn hvor sagsbehandlerne vurderer at de var ”på vippen” til at blive anbragt. Man kan nu indenfor denne gruppe sammenligne børnene som blev anbragt med dem som ikke blev anbragt, og se hvordan det er gået dem.

Ideen er her at sammenligne børnene på en række parametre vedr. skolegang/uddannelse, helbred og kriminalitet to år efter at deres sag blev behandlet dvs. i 2017. Disse oplysninger indhentes fra eksisterende oplysninger fra administrative data. Fordelen ved at udnytte eksisterende registre er, at vi minimerer risikoen for frafald i analysen.

En tilsvarende analyse vil også blive lavet for at sammenligne børn, som er anbragt på institution, med børn, som er anbragt i plejefamilier. I denne del af analysen vil vi også anvende information fra forandringskompasset, som indsamles efter foranstaltningen. Dette betyder at vi kan få mål for, hvordan barnet udvikler sig på en række områder allerede 3 og 6 måneder efter at foranstaltningen er i værksat.

Vi forventer, at forandringskompasset kan bidrage med information, som normalt ikke kan måles i traditionelle effektanalyser. Oplysninger fra forandringskompasset giver en enestående mulighed for at få et mere nuanceret billede af de anbragte børns situation og de overvejelser, som sagsbehandlerne står i.