Projektets delundersøgelser

Projekt Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge udspringer fra det simple spørgsmål: Hvad er effekten af at anbringe børn udenfor hjemmet? Vi vil frem til 2019 arbejde på at besvare spørgsmålet gennem 3 delundersøgelser:

1) Hvilke faktorer spiller ind ved kommunale myndigheders beslutning om at anbringe et barn?
Delundersøgelsen belyser sagsbehandleres beslutningsprocesser og vurdering af a) hvorvidt barnet skal anbringes uden for hjemmet, og b) hvilken anbringelsesform der i så fald skal vælges (familiepleje eller institutionsanbringelse).

2) Hvilke faktorer i familieplejeinterventionen har betydning for børns udviklingsmuligheder?
Delundersøgelsen er en dybdegående kvalitativ undersøgelse af familieplejens indre processer og praksisformer. Der fokuseres på centrale udviklingsmål som fysisk helbred, psykisk sundhed, skolegang mv.

3) Hvad er de kausale effekter af at anbringe børn uden for hjemmet?
Delundersøgelsen kortlægger de kausale effekter (totale og relative) af anbringelse uden for hjemmet. Der fokuseres på centrale udviklingsmål som fysisk helbred, psykisk sundhed, skolegang mv.