Projektledelse og projektdeltagere fra Økonomisk Institut

Projektleder: Mette Ejrnæs, født i 1970, ph.d. i økonomi og professor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

2010-2012: Mette var ansat i et delt professorat mellem SFI og Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Mettes forskningsområde er anvendt mikroøkonometri og hun har forsket i individuelle indkomstprocesser og løn, husholdningernes forbrug og allokering af ressourcer til børn, arbejdsløshedsforsikringer.

Mette har tidligere lavet kvantitative analyser vedr. anbragte børn. Resultaterne af disse analyser er bl.a. formidlet i bøgerne fra Rockwoolfonden: ”Når man anbringer et barn I og II”. Desuden har hun stor erfaring med at arbejde med danske registerdata og statistiske metoder. Mette har senest publiceret sin forskning i tidsskrifter som Economic Journal, Review of Economic Studies, Review of Economic and Statistics, Journal of Population Economics, Sociological Methods and Research og Child Indicator Research.

Mette Gørtz, født 1967, ph.d. i økonomi, lektor i økonomi, Københavns Universitet.

2010-2012: Mette var ansat som seniorforsker og centerleder i SFI

2006-2010: Mette var hun seniorforsker og programleder i AKF (nu KORA).
Mettes forskningsområder er sundhedsøkonomi og familieøkonomi med fokus på anvendt mikroøkonometrisk metode.

Mette har tidligere blandt andet forsket i betydningen af daginstitutioners kvalitet for børns senere udvikling. Mette har i en årrække arbejdet med registerdata og statistiske metoder, og hendes forskning er publiceret i tidsskrifter som Economic Journal, Scandinavian Journal of Economics, Health Economics, Early Childhood Research Quarterly (forthcoming).