Deltagere i projektet

Projektet Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge er støttet af Tryg Fonden og er blevet til i et samarbejde mellem forskere og praktikere og er associeret med Trygfondens børneforskningscenter. Her lister vi de deltagende organisationer. Under hver organisation kan du søge mere information om organisationens deltagende forskere og praktikere:

Sammen har vi til formål at komme med svar på spørgsmål, som vi stiller i 3 delundersøgelser. Projektet løber i perioden 2014 – 2019.