Hvordan får vi forskningen og praksis til at mødes? Et eksempel på et aktuelt partnerskab mellem forskere og BBU.

Forskningsprojektet ”Virkningsfulde indsatser for anbragte børn og unge” gennemføres i et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, SFI, Professionshøjskolen Metropol – og BBU. Der er ansat en koordinator i BBU-Staben , som fungerer som tovholder for dataindsamlingen og ”brobygger” mellem forskningen og praksis. Projektet har nu været i gang i et år, og flere afdelingsledere fra BBU-enhederne har været inddraget i den første del af processen med tilpasning af designet til praksis. På mødet vil to forskere og tovholderen fra BBU-Staben fortælle om de første erfaringer med denne form for samarbejde – set ud fra forskellige perspektiver. Hovedtemaet vil være: Hvordan sikrer vi et forskningsdesign, der giver valide data til forskningen – og som samtidig er tilpasset til og brugbart for praksis? 
 
Oplægget vil blive præsenteret af:
• Professor Mette Ejrnæs,  Økonomisk Institut, KU. Mette er projektleder, og er ansvarlig for de kvantitative undersøgelser i projektet
• Adjunkt Tea Bengtsson, Sociologisk Institut, KU. Tea er ansvarlig for de kvalitative undersøgelser i projektet
• Faglig konsulent Tove Holmgård Sørensen, BBU-Staben. Tove er tovholder for dataindsamlingen i BBU