Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge

Et studie af anbringelsesforanstaltningens effekter og aktive ingredienser

I Danmark anbringer vi hvert år mange børn uden for hjemmet - flere end vores nordiske nabolande anbringer. Det er en af velfærdsstatens mest indgribende og omkostningstunge sociale indsatser: det anslås at 70 % af alle offentlige udgifter til udsatte børn og unge anvendes til anbringelser. Alligevel viser det sig, at det ikke i tilstrækkelig grad lykkes at kompensere anbragte børn og unge for deres vanskelige opvækst. Sammenlignet med deres jævnaldrende klarer anbragte børn og unge sig markant dårligere på faktorer såsom psykisk og fysisk helbred, skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

Med dette forskningsprojekt kombineres en undersøgelse af effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet med et studie af anbringelsens ’aktive ingredienser’, dvs. de faktorer, som danner grundlag for effekterne.

Projektet vil vise både hvilke effekter en anbringelse har og hvorfor bestemte interventioner er mere virkningsfulde end andre.

 

 

 

 

 

 

Støttet af

Trygfonden

Projekt: Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge - et studie af anbringelsesforanstaltningens effekter og aktive ingredienser

Projektleder: Mette Ejrnæs

Bevillingsgiver: Trygfonden

Projektperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2019

Kontakt

Projektleder:

Mette Ejrnæs, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
E-mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 30 62