23. juni 2015

Understanding the Effects of Democracy - Theory and Laboratory Experiments

I Danmark og mange andre lande er de fleste mennesker tilhængere af demokrati. Men hvad er egentlig fordelene ved demokrati? Hvor langt skal vi udstrække brugen af folkeafstemninger, lokalt selvstyre og arbejdsplads-demokrati?

Dette projekt vil bruge teoretisk modellering og laboratorieeksperimenter til at svare på disse spørgsmål. I de senere år har en række eksperimentelle studier vist, at de samme regler ofte virker bedre når de vælges demokratisk end når de pålægges udefra.

Det er imidlertid meget uklart hvilke mekanismer, der ligger bag disse resultater.
Projektet sigter på at tilvejebringe en dybere forståelse af demokratiets effekter. Vi
forsøger at besvare spørgsmål som: Er effekterne af demokrati lige så stærke i
store som i små grupper? Er disse effekter drevet af dynamikker på individ- eller på gruppeniveau? Kan afstemninger modelleres som et redskab, vælgere kan bruge til at sende signaler til hinanden? Under hvilke betingelser er demokratisk valgte ledere mere uselviske end administrativt udpegede?

Laboratorieeksperimenter er en vigtig metode til at undersøge disse problemer. Uden for laboratoriet ledsages overgangen fra autokrati til demokrati ofte af ændringer i en lang række andre variable (indkomst, sociale normer etc.). Derfor er det svært at isolere de kausale effekter af demokrati. I laboratoriet kan vi sikre, at autokratiske og demokratiske
grupper er sammenlignelige.

Kontakt: Thomas Markussen
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd
Projektperiode: August 2015 - august 2018