11. maj 2017

Theory of the “Bootstrap” in Econometric Models with Time Varying Volatility

Igennem de seneste år har hele verdens økonomi oplevet voldsomme og pludselige svingninger. Det ser vi for eksempel i dannelsen af prisbobler og de store udsving på de finansielle markeder. En meget stor del af markedernes udsving ses i de finansielle markeders ”volatilitet”, som er et mål for finansielle aktivers variation. Aktiver, som f.eks. aktier med høj volatilitet, betegnes ofte som risiko-fyldte, mens omvendt aktiver med lav volatilitet, som f.eks. obligationer, ofte betegnes som mere sikre. Men volatilitet varierer over tid, og det er af afgørende betydning for økonomiske konsekvensberegninger, at der tages højde for netop volatilitetens udsving over tid.

Anders Rahbek og holdet omkring ham vil udvikle nye metoder, som gør at risiko-vurderinger og forudsigelser vil være i stand til at tage højde for svingninger i volatiliteten. Projektet tager udgangspunkt i eksisterende statistiske modeller som i nogen grad tager højde for volatilitetsudsving.

Modellerne benyttes i finansielle institutioner og centralbanker og i forskningsverdenen til f.eks. at vurdere hvordan forskellige internationale finansielle markeders volatilitets-udsving påvirker hinanden. Man taler om risiko spredning eller ”contagion” på engelsk. Og modellerne benyttes også til at forstå dannelsen af bobler på husmarkedet. Men modellerne er ikke gode nok. De fanger store dele af variationen i den underliggende volatilitet, men udelader centrale dele. Det medfører at risiko- og konsekvensberegninger ofte er fuldstændigt misvisende.

Kontakt: Anders Rahbek
Bevillingsgiver Danmarks Frie Forskningsfond
Projektperiode: juni 2017 - juni 2121