20. januar 2015

Information Aggregation in Legislatures: The Role of Individual Values

I dette projekt undersøger Rune Midjord kvaliteten af flertalsafgørelser, når vores politikere kerer sig om at træffe de samfundsmæssige "rigtige" beslutninger og om deres ry som beslutningstagere. De omdømmerelaterede bekymringer skyldes, at et medlems chancer for genvalg afhænger af, hvordan offentligheden opfatter ham/hende som beslutningstager. Omfanget af disse individuelle genvalgsbelønninger/straffe kan afhænge af, hvorvidt et medlem har stemt imod status quo, den samlede beslutning, og politisk tilhørsforhold. Fx. hvis forsamlingen vælger at afvise en ny lov, så vil de individuelle genvalgsbelønninger/straffe være relativt små, da det er usandsynligt, at den "rigtige" beslutning vil blive afsløret efter bevarelsen af status quo. Jeg har indledningsvist fundet, at genvalgsmotiver kan nedsætte kvaliteten af politiske beslutninger betydeligt, navnligt blandt store lovgivende forsamlinger.

Hovedformålet med dette projekt er at kvantificere effekten af genvalgsmotiver og fremhæve de betingelser, hvor gruppebeslutninger er tilbøjelige til at gå galt. Kan det betale sig at afvige fra "simpelt flertal" eller mindske størrelsen af forsamlingen ved at uddelegere visse beslutninger til udvalg? Hvis genvalgsmotiverne gør politikerne forudindtaget mod et bestemt resultat, ville det gavne at erhverve yderligere oplysninger om den modige beslutning, der blev afvist og derved ændre incitamenterne ex ante? Kan en indledende strå-meningsmåling løse problemerne?

Bevillingsmodtager: Rune Midjord
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. januar 2014 – 31. december 2015