04. maj 2018

The Heterogeneous Costs of Exchange Rate Fluctuation

Udsving i valutakurser påvirker den makroøkonomiske udvikling på tværs af lande. Men selv inden for et enkelt land rammer valutakursudsving ikke alle husholdninger ens.

Sammenlignet med rigere husholdninger har lavindkomst-husholdninger en tendens til at anvende en forholdsvis høj andel af deres forbrugsudgifter på importerede varer fra udlandet. Disse husholdninger er derfor særligt udsatte over for valutakursudsving. Det betyder, at valget mellem fast eller flydende valutakurs har ganske forskellige implikationer for husholdninger i hver sin ende af indkomstfordelingen. Det aspekt er imidlertid fraværende i eksisterende makroøkonomiske modeller.

Med sit projekt vil Søren Hove Ravn udvikle en model, hvor forskellige indkomstgrupper påvirkes forskelligt af valutakursudsving. Målet er at anvende modellen til at undersøge, hvad valget mellem fast og flydende valutakurs betyder for husholdninger i forskellige indkomstgrupper.

Eksisterende makroøkonomiske modeller indebærer normalt, at en typisk husholdning vil være bedre stillet under flydende end under fast valutakurs. Der er imidlertid gode grunde til at tro, at det modsatte gør sig gældende for husholdninger i bunden af indkomstfordelingen. Da disse husholdninger er særligt udsatte over for valutakursudsving, vil de også kunne opnå særligt stor gavn, hvis sådanne udsving elimineres gennem en fast valutakurs. En nærmere, kvantitativ undersøgelse af denne hypotese kræver en model med heterogene effekter af valutakursudsving

Bevillingshaver: Søren Hove Ravn
Bevillingsgiver: Danmarks Frie Forskningsfond
Projektperiode: Juli 2018 - december 2019