23. juni 2015

Taxation of Transactions in Imperfect Financial Markets

Peter Normann Sørensens Sapere Aude forskningsprojektet kaster nyt lys over spørgsmålet: Er en mindre skat på finansielle transaktioner til større gavn end ulempe.

Dette gøres ved at kombinere viden fra to forskellige retninger inden for det økonomiske forskningsområde: Finansielle markeder og velfærdsøkonomi. Peter Norman Sørensen drager en ny parallel til andre adfærds-påvirkende skatter, såsom grønne afgifter. Økonomisk teori støtter almindeligvis det synspunkt, at den slags afgifter er gavnlige, når økonomiens markeder ikke er perfekt i stand til at allokere ressourcer til produktion og forbrug.

Det nye er at anvende denne tankegang på markeder med henvisning til en gængs form for imperfektion i markedet. I finansielle markeder er det udbredt, at forskellige handlende besidder forskellig information. Denne asymmetri i informationen kan begrænse de enkelte handlere – hvem ønsker at købe en aktie af en sælger, der ved noget dårligt om aktiens værdi?

En transaktionsskat kan under visse omstændigheder reducere handelen således, at der bliver en lavere grad af asymmetrisk information, og dermed en lavere risiko for at begå en dårlig handel.

Anvendes skattens provenu fornuftigt, kan dette samlet set forbedre samfundets velfærd. Argumentet beror på detaljer om markedets funktion, og projektet skal først og fremmest udrede disse detaljers rolle.

Du kan læse mere om projektet på Videnskab.dk. 

Jyllandsposten har også portrætteret Peter Norman Sørensen og beskrevet hans forskning.

Kontakt: Peter Norman Sørensen
Projektperiode: december 2015 - december 2020