Solving and Estimating Dynamic Games with Multiple Equilibria – Københavns Universitet

23. juni 2015

Solving and Estimating Dynamic Games with Multiple Equilibria

Bertel Schjerning udvikler i dette projekt nye metoder til at løse og estimere dynamiske spil med multiple ligevægte. Dynamiske spilteoretiske modeller bruges til at modellere a) strategisk interaktion mellem flere agenter, der indbyrdes påvirker hinandens adfærd; og b) dynamiske aspekter af økonomiske beslutninger, som har langsigtede konsekvenser og er underlagt risiko, usikkerhed og intertemporale incitamenter. Multiple ligevægte refererer til at dynamiske spil ofte har multiple løsninger. Dette gør modellerne svære at løse, estimere og anvende til forudsigelser.

Dynamiske spil anvendes ofte i f.eks. industriøkonomi, hvor det strategiske samspil mellem virksomheder og dynamiske aspekter af virksomheders adfærd er centralt. Som eksempler kan nævnes modeller for priskrige og underbudspriser, patenter, forskning og udvikling, adoption af ny teknologi, markedsadgang og -afgang.

Modellerne er vigtige for at forstå dynamikken i virksomheders adfærd og muliggøre regulering af markedets organisering med henblik på at fremme fair konkurrence til gavn for forbrugerne. Modellerne anvendes endda til at fastsætte bøder og erstatninger i kartelsager med ulovlige prisaftaler.

Projektet fokuserer på udvikling af metoder til løsning og estimation af dynamiske spil med multiple ligevægte.

Kontakt: Bertel Schjerning
Projektperiode: August 2015 - december 2018