20. januar 2015

Social Fabric

Projektet skal kortlægge de fulde sociale netværk på tværs af kommunikationstyper for en årgang førsteårsstuderende ved at bruge smartphones som måleinstrumenter, såkaldte sociometre.

Disse data, the social fabric, vil give nye perspektiver på social netværk som de udvikler sig i real tid. Projektet vil udvikle nye værktøjer til at karakterisere sociale netværk, og vil analysere, både kvantitativt og kvalitativt, om og hvordan adfærd og information transmitteres rundt i netværk. Projektet søger at fremme det spirende felt computational social science og vil, samtidig, analysere hvordan hensyn til etik og privatlivets fred håndteres i forskning baseret på sensitive data.

Vores primære site er engelsk, så al aktuel information om konferencer, forskning, ledige stillinger m.v. annonceres på socialfabric.ku.dk

Social Fabric er et tværfagligt forskningsprojekt  imellem Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Humaniora, DTU Compute.

Bevillingsmodtager: David Dreyer Lassen
Bevillingsgiver: KUs Stjerneprogram for interdisciplinær forskning.
Projektperiode: 2013 - 2016