20. januar 2015

Joint Modeling of Road Users’ Risk Taking Behavior, Safety Decisions and Road Crash Outcomes

Hvad er sammenhængen mellem trafikanters risikovillighed, deres brug af sikkerhedsudstyr og deres risiko for trafikuheld? Med projektet undersøger Kibrom Araya Abay følgende forskningsspørgsmål, som hidtil har været ubesvarede i transportøkonomi:

a) Er der en sammenhæng mellem finansiel risikovillighed og risikabel adfærd i trafikken?

b) Har spritbilister også en højere risiko for at blive involveret i trafikulykker, også når de ikke er påvirket af alkohol?

c) Ændrer cyklister risikoadfærd, når de bærer hjelm?

d) Hvordan påvirkes skadesgraden i forbindelse med trafikuheld af trafikanters egne trafikforseelse, og hvordan påvirkes det af deres medtrafikanters forseelser?

Projektet fletter tre forskellige danske registre, herunder indkomstregistret, registret for politi-indberettede trafikulykker og kriminalitetsregistreret data. Sammenfletningen af de detaljerede registre giver en enestående mulighed for at undersøge de nye hypoteser, som ellers ikke kan testes ved hjælp af de eksisterende data.

Metodisk vil projektet bygge på en række fleksible modeller for skadesgrad og risikoadfærd. Den fleksible og simultane modelleringsmetode giver os mulighed for at skelne effekten af trafikanternes sikkerhed beslutninger og iboende (eller induceret) risikovillighed adfærd for trafikanterne.

Bevillingsmodtager: Kibrom Araya Abay
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. januar 2014 – 31. januar 2017