04. maj 2018

Price-setting in an Evolving Inflationary Environment

Virksomheders måde at fastsætte priser på har betydelige implikationer for, hvordan konjunkturcykler slår igennem i en økonomi. Dermed har den også stor betydning for effektiviteten af økonomisk politik, der sigter mod at forbedre samfundets velstand.

Med projektet vil Emiliano Santoro og holdet omkring ham undersøge, hvordan virksomheder har tilpasset deres prisfastsættelsesstrategier i kølvandet på den seneste store økonomiske krise, som indebar en kraftig reduktion i økonomisk aktivitet i såvel industrialiserede lande som udviklingslande in slutningen af 2000’erne. Siden den ”Store Recession” har mange lande oplevet ikke tidligere sete trends i forskellige dimensioner af prisfastsættelsen.

Emiliano forklarer: "Vil vil anvende højkvalitetsdata på mikroniveau for britiske forbrugerpriser til at analysere hvordan, og i hvilken grad, de nye trends afspejler en ændret markedsstruktur, og hvordan finans- og pengepolitik bør justeres i lyset af ændringerne. Analyse er vigtig, fordi de britiske erfaringer sandsynligvis generaliserer til andre lande afhængigt af både endogene og eksogene omstændigheder, som vi planlægger at afdække."

Bevillingshaver: Emiliano Santoro
Bevillingsgiver: Danmarks Frie Forskningsfond
Projektperiode: Juni 2018 - juni 2021