20. januar 2015

Organization of Production, Product-Variety and Immigration

Hvordan tilpasser danske virksomheder sig til dynamiske omgivelser i form af et stigende antal udenlandsk fødte på det danske arbejdsmarked? Hvilke jobfunktioner er under pres og hvem har gavn af indvandrernes arbejdskraft? Hvordan påvirkes specialiseringen og produktvariationen samt virksomhedernes produktivitet og vækst? Det er spørgsmålene, jeg vil svare på i mit projekt. Projektet vil generere ny viden på disse områder ved hjælp af produktionsteori, indsigter fra ny handelsteori og detaljerede empiriske analyser på dansk registerdata. Det er dokumenteret, at handel øger mangfoldigheden af de varer, der produceres. På samme måde er det oplagt, at indvandring kan lede til større diversifikation i det, der produceres. Dette er endnu ikke blevet undersøgt, selvom det er nødvendigt for at forstå produktivitets- og vækstpotentialer forbundet med indvandring.

Projektet vil også bidrage til den seneste forskning i økonomisk ulighed. Her har man dokumenteret markante forskydninger i løn og beskæftigelse i bunden a af indkomstfordelingen i USA og Europa, herunder Danmark. Analysen af produktionsstrukturerne og jobfunktionerne i danske virksomheder er designet til at forstå dette.

Bevillingsmodtager: Mette Foged
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. oktober 2014 – 1. marts 2017