20. januar 2015

The Development of Non-Standard Preferences

Er økonomiske præferencer medfødte? Eller lærer vi de økonomiske præferencer gennem socialisering? Forskningsprojektet vil afdække udviklingen af præferencer gennem en række økonomiske eksperimenter med børn og unge i København. De adfærdsmæssige data vil derefter blive sammenlignet med registrerede og selvrapporterede data.

Projektet tæller også kollega Anders Holm fra Sociologisk Institut samt en række fagfæller, der vil bidrage med erfaringer og høste nye fra projektet. De kommer fra Boston University, Harvard University, George Mason University, Lund University og University of Innsbruck.

Bevillingsmodtager: Marco Piovesan
Bevillingsgiver: Carlsbergfondet
Projektperiode: 1. marts 2015 – 31. august 2019