07. december 2016

Lessons from Big Data on Consumer Finances

Niels Johanesen har modtaget et Distinguished lektorat fra Carlsbergfondet. Dette gives til de mest fremragende nyansatte lektorer med international erfaring til at støtte en konsolidering af deres forskningsgruppe. Niels har startet et unikt samarbejde med en større dansk bank. Dette samarbejde er et centralt element i hans nye projekt. Han uddyber:

"Husholdningernes forbrug er nøglen til at forstå centrale økonomiske spørgsmål om konjunkturer, ulighed og økonomisk vækst. Men netop vores forbrug er svært at måle på – i modsætning til mange andre variabler, såsom indkomst, arbejdsløshed og gæld, som vi kan hente viden om fra offentlige registre. Micro-undersøgelser vil derfor typisk ty til undersøgelser, hvor husholdningerne bliver spurgt, hvor meget de har brugt de seneste uger eller man vil anvende indirekte målemetoder, hvor forbruget er udledt fra data om indkomst. Begge metoder fører til systematiske målefejl.

Det er en udfordring, som jeg angriber. Jeg har startet et unikt samarbejde med en større dansk bank. Banker registrerer hver enkelt køb foretaget af deres kunder, og de optegnelser gør det muligt at opnå en præcis måling af forbrug som summen alle køb foretaget af en (anonymiseret selvfølgelig) given kunde i en given periode. Teknikken har en række fordele:

For det første kan vi måle forbruget med varierende frekvens: viden om månedlige, ugentlige eller endda daglige udgifter gør det muligt at identificere skarpe ændringer i forbruget.

For det andet kan forbruget beregnes for store grupper; i vores tilfælde tæller vi ca. 1 million kunder i banken.

For det tredje er det muligt at opdele samlede udgifter i detaljerede kategorier som for eksempel mad, rejser og biler.

Bankens kundekartoteker gør det også muligt at spore andre vigtige dimensioner af husholdningernes økonomi i realtid: låneansøgninger bærer information om kreditefterspørgsel; bankoverførsler mellem kunder om optjente ressourcer; og værdipapirkonti om gevinster og tab fra aktieinvesteringer."

Kontakt: Niels Johannesen
Bevillingsgiver: Carlsbergfondet:
Projektperiode: Februar 2017 – februar 2020