10. april 2017

Ledelse i unoterede danske virksomheder

Projektet 'Ledelse i Unoterede Danske Virksomheder'  har til formål at udvikle viden om de virksomhedsøkonomiske konsekvenser af forskellige ledelsesmodeller i unoterede små og mellemstore virksomheder. Som en del af projektet vil vi dele den nyopnåede viden i form af en værkstøjskasse med for ledere, bestyrelser og rådgivere.

Det overordnede mål vil blive opnået gennem tre delmål:

1) At udvikle ny forskningsbaseret viden der afdækker de faktiske ledelsesmodeller og ledernes tidsallokering i danske virksomheder 

  • Survey: hvilke ledelsesmodeller anvendes i danske virksomheder? 
  • Tidsstudier af danske lederes allokering af deres tid og arbejdsopgaver
  • Registeranalyser der kombinerer resultaterne fra survey og tidsstudier med registerdata for virksomhedsorganisering, drift og performance

2) At udvikle nye ledelsesværktøjer til virksomhedsledere:

  • Benchmarkingsværktøjer der giver et danske ledere en mulighed for at måle deres egen ledelsesmodel og deres egen tidsallokering op mod relevante andre ledere
  • En internetplatform hvor benchmarkingredskabet i fremtiden kan anvendes af virksomhedsledere

3) At dokumentere og udbrede resultaterne af forskningen til gavn for ledere, investorer, bestyrelsesmedlemmer, rådgivere og andre:

  • 2 rapporter der analyserer og formidler resultaterne af forskningsprojektet
  • En konference der samler ledere, forskere, rådgivere og andre interessenter

De tre delmål vil tilsammen generere ny væsentligt viden, der vil blive fundamentet for at bygge et sæt strategiske redskaber,  som bliver stillet til rådighed for ledere I Danmark.

Kontakt: Morten Bennedsen
Bevillingsgiver: Industriens Fond
Projektperiode: januar 2018 - december 2020