20. januar 2015

Understanding the Labor Market Effects of Parental leave

Hvad betyder barselsorlov for arbejdspladsen? Nikolaj Harmons projekt har til formål er at undersøge, hvordan virksomheder og kollegaer bliver påvirket, når en mandlig eller kvindelig ansat går på barselsorlov. Hvordan reagerer en arbejdsplads, når en ansat går på barselsorlov? Hvor omkostningsfuldt er det for arbejdsgiveren og kollegaerne? Hvordan påvirker det en persons karriere at blive hyret som barselsvikar, fordi en anden ansat er gået på barselsorlov? Er effekterne og omkostninger af barselsorlov forskellige for forskellige typer af job og virksomheder? Forskningsresultaterne bidrager hermed til at kvalificere igangværende debatter om barselsorlov og sikre bedre politik på området både i Danmark og resten af verden.

Som et konkret eksempel kan man forestille sig, at projektet påviser særligt store omkostninger for virksomheder, når ansatte med ledelsesansvar går på barsel. Dette vil betyde, at det nuværende danske barselssystem gør det mindre attraktivt at ansætte yngre kvinder i stillinger med ledelsesansvar, fordi kvinder i dag tager markant mere barsel end mænd. Barselsreformer der får mænd til at tage en større del af barselsorloven, vil da være særligt ønskværdige, hvis man ønsker at øge antallet af kvinder i ledelsesstillinger.

En del af projektet vil foregå i samarbejde med fagfællen Jonas Hjort ved Columbia University.

Bevillingsmodtager: Nikolaj Harmon
Bevillingsgiver: Carlsbergfondet
Projektperiode: 1. Januar 2015 – 31. december 2016