Arbejdsmarkederne i Danmark og andre avancerede lande undergår grundlæggende strukturelle ændringer. Især to faktorer synes at spille vigtige roller: Automatisering og internationalisering af virksomheder. I forskningsprojektet Labor Market effects of Automation, Offshoring and Multinationals undersøger vi hvordan det danske arbejdsmarked påvirkes af denne udvikling:

1. Automatisering, industrielle robotter og arbejdsmarkedet

Hvordan påvirker industrirobotter arbejdstagerne på arbejdsmarkedet? Indførelsen af industrirobotter på arbejdspladser forventes først og fremmest at fortrænge arbejdstagerne fra deres originale opgaver, hvilket kan føre til arbejds- og løntab for arbejdstagere. Forskningen har ikke meget bevis for at dokumentere sådanne negative virkninger. I dette delstudie undersøger vi denne mekanisme for arbejdere i danske virksomheder.

2. Arbejdsandelen, globale virksomheder og nye teknologier

Andelen af den samlede indkomst, der går til arbejdskraft, indikerer den relative forhandlingsposition for arbejdstagere og kapitalejere i økonomien. Denne såkaldte arbejdsandel har ligget stabil i flere årtier, men senest har den været i tilbagegang i mange lande, og foreløbige studier tyder på, at det er de store virksomheder, der oplever faldet, mens arbejdsandelen ser ud til at stige i de mindre virksomheder. Dette delstudie giver forklaringer på årsagerne til forskydningen i arbejdsandele blandt virksomheder.

3. Multinationale virksomheder og økonomisk integration

En nøgle og konkret kilde til økonomisk integration af det danske arbejdsmarked i den globale økonomi er multinationale virksomheder. I Danmark beskæftiger multinationale virksomheder ca. 40% af arbejdsstyrken i den private sektor. Og de tegner sig for ca. 75% af eksportværdien og næsten 50% af den merværdi, der er skabt i Danmark. Multinationale virksomheder er derfor store og stadig vigtigere arbejdsgivere, der knytter individuelle arbejdstagere til den globale økonomi. Vi undersøger, om arbejdstagere i store multinationale virksomheder har bedre eller dårligere arbejdsvilkår, og om job i disse firmaer er mere attraktive end andre job.

4. Uddannelse, kunstig intelligens og automatisering

Når arbejdstagere fortrænges af nye teknologier, kan de have sværere end andre arbejdstagere ved igen at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi deres kvalifikationer er blevet overflødige. Derfor fremhæves uddannelse ofte som et vigtigt redskab til at bekæmpe tab af job, der er udløst af ny teknologi. Med dette delstudie undersøger vi, om uddannelse kan sikre beskæftigelse for arbejdstagere på det danske arbejdsmarked.

Bevillingshaver: Jakob Roland Munch

Bevillinggiver: Rockwool Fonden

Projektperiode: September 2019 - august 2023

Logo for Rockwool Fonden