Inside the black box of treatment exposure

Tidlige indsatser for børn kan have en stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet, fx på arbejdsmarkedet eller i forhold til deres helbred. Den empiriske forskning om effekter af tidlige indsatser undersøger primært effekten af om borgere modtager eller ikke modtager en indsats - for eksempel sundhedsplejerskebesøg.

Men når man kun beskæftiger sig med effekten af om borgere deltager i en indsats eller ej, går man glip af muligheden for hvad intensiteten af indsatsen betyder. Der kan for eksempel være forskel på hvor meget tid og energi forældre lægger i sundhedsplejerskens besøg, og der kan måske findes forskel på, hvem der udbyder indsatsen.

Disse faktorer er de vigtigste i aktuelle diskussioner om den mest velegnede tidlige indsats. Projektet hovedbidrag er et fokus på lige præcist disse faktorer. Projektleder Miriam Wüst forklarer:

- Vi digitaliserer unikke data fra alle københavnske sundhedsplejejournaler i perioden 1959-1967. Disse data tillader, at vi undersøger intensiteten af indsatsen, betydningen af forældres investeringer, samt hvilken forskel ”den gode sundhedsplejerske” gør. Ved brug af det danske CPR system kan vi linke de historiske data til registerdata og undersøge langtidseffekter for børns sundhed og socioøkonomiske udfald som voksne. For at sandsynliggøre, at det er effekterne af fx en mere intensiv sundhedsplejerskeordning, som vi måler, udnytter vi en københavnsk forsøgsordning (som allokerede tilfældigt udvalgte børn til mere sundhedspleje) og et antal naturlige eksperimenter. Ved at undersøge en indsats for børn født i 1960’ erne bidrager vi med ny viden om betydningen af tidlige indsatser for sociale og helbredsmæssige uligheder i dagens Danmark.

Støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond

Projekt: Inside the black box of treatment exposure

Projektleder: Miriam Wüst

Projektperiode: 2019 -2022

Kontakt

Miriam Wüst, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
E-mail: miriam.w@econ.ku.dk
Telefon: +45 35 32 13 65