11. juli 2016

Human Capital, Education and the Global Economy

Hvordan påvirker værdien af uddannelse den globale økonomi? Det spørgsmål vil Jakob Roland Munch sammenmed sit forskningshold besvare i dette projekt.

Jakob forklarer: "Vi vil sammensætte det første datasæt for internationale handelsstrømme mellem virksomheder ved at koble registerdata for virksomheder og deres ansatte i to lande. Dermed kan vi observere handelsrelationer mellem virksomheder og karakteristika for ansatte i de involverede virksomheder."

Datasættet åbner op for analyser af nye sammenhænge mellem globalisering, human kapital og uddannelse. Kan højtuddannede i forskellige lande være komplementer i stedet for substitutter fordi de efterspørger hinandens ydelser via handelsrelationerne? Har højtuddannede fordel af globaliseringen fordi de har kompetencer mht. kommunikation og er i stand til at minimere fejl i produktionsprocessen? I givet fald, hvilke stillingsgrupper og uddannelsesretninger er særligt værdifulde? Denne type spørgsmål er ikke tidligere belyst, fordi data ikke har eksisteret før nu.

Kontakt: Jakob Roland Munch
Bevillingsgiver: De Frie Forskningsråd, FSE
Bevillingsperiode: Juli 2016 - juni 2020