11. juli 2016

Flexible Work and Wealth

En af de vigtigste opgaver I den økonomiske politik er at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet og spare mere op. Det er imidlertid en udfordring for dette mål, at folk har en tendens til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis de har sparet mere op.

Søren Leth-Petersen vil lede projektet, og han forklarer: "Formålet med vores projekt er at forstå, hvordan politikker, som er implementeret for at påvirke beslutninger om opsparing og arbejdsudbud, påvirker opsparing og arbejdsudbud, når folk nærmer sig den traditionelle pensionsalder. For at gøre det, vil vi udvikle en model, som beskriver, hvordan folk træffer beslutninger om arbejdsudbud og opsparing. Det er målet, at modellen skal kunne give et realistisk billede af, hvordan folk træffer arbejdsudbuds- og opsparingsbeslutninger. Modellen vil derfor blive konfronteret med data for, hvordan folk faktisk træffer sådanne beslutninger. Dem vil vi indsamle ved at gennemføre en interviewundersøgelse, hvor vi spørger folk om subjektive faktorer, som er vigtige for beslutningen, for eksempel hvilken levestandard de ønsker i fremtiden."

De subjektive data vil blive suppleret med objektive data fra administrative registre om, hvordan folk hidtil har arbejdet og sparet op. Det er ambitionen, at projektet vil skabe et nyt og bedre grundlag for at vurdere, hvordan man får folk til både at spare op og til at blive på arbejdsmarkedet længere.

Kontakt: Søren Leth-Petersen
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, FSE
Projektperiode: juni 2016 - juni 2020