EARN: Economic Assimilation Research Network

EARN samler nogle af de stærkeste kræfter i Danmark indenfor økonomisk migrationsforskning, de største internationale forskere på feltet og den største ekspertise indenfor implementering af integrationsindsatser i Danmark med det formål at finde veje til succesfuld integration af flygtninge.

Innovationsfonden støtter projektet, som er ledet af Mette Foged i samarbejde med KORA og LG-Insight.

Ved at kombinere detaljeret viden fra praksis med statistiske modeller baseret på hele befolkningen, vil holdet undersøge hvilke integrationsindsatser, der virker, og udbrede best practice.

Baggrunden er, at vi i de senere år har oplevet at et stigende antal migranter har sat kursen mod Europa fra fattigere lande i Afrika og Mellemøsten. Mange er flygtet fra krigen i Syrien. Sidste år fik knap 16000 flygtninge og  familiesammenførte til flygtninge ophold i Danmark, og flygtningestrømmen forventes at fortsætte frem mod 2020. Det fremgår af den  seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesgraden for ikke-vestlige indvandrere ligger væsentlig under danskernes, særligt er flygtninges beskæftigelse lav. Det er en stor udfordring, og det bør være en vigtig prioritet for samfundet at få denne gruppe bedre integreret på det danske arbejdsmarked – til gavn for den enkelte flygtning, lokalsamfundet og de offentlige finanser.

Støttet af

Innovationsfonden
Projekt: EARN
Projektleder: Mette Foged
Projektperiode: januar 2017 - januar 2022