20. januar 2015

Optimal Dynamic Incentive Provision: An Experimental Investigation

Den igangværende finansielle krise har sat spørgsmålstegn ved, om de nuværende aflønningsmetoder i den finansielle sektor er hensigtsmæssige. Specielt har der været tale om, at resultatafhængig løn bør udskydes i en periode og underlægges såkaldte "clawback" betingelser. Dvs. at udskudt kompensation dynamisk justeres og kan fortabes fuldt, hvis det efterfølgende viser sig, at den er tildelt på et fejlagtigt grundlag. Dette projekt vil bidrage til den akademiske og politiske debat om udskudt aflønning og clawbacks. Mere specifikt er hovedformålet med projektet at kvantificere effekten af dynamisk justeret aflønning ved et økonomisk eksperiment.

På baggrund af de eksperimentelle resultater vil Benjamin Falkeborg udvikle en ny dynamisk klasse af aflønningsmodeller inspireret af den seneste økonomiske teori om udskudt kompensation. De udviklede modeller vil kunne anvendes som guide til, hvordan samfundsmæssigt vigtige finansielle institutioner bør aflønne nøglemedarbejdere.

Bevillingsmodtager: Benjamin Falkeborg
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. marts 2014 – 28. februar 2017