30. november 2018

Dynamic effects of public expenditures

Både videnskabeligt og i den danske politiske debat er der stor interesse for såkaldte ”dynamiske effekter” af offentlige investeringer. Et eksempel er, at skattestigninger forvrider adfærd mindre, hvis det offentlige samtidig med skattestigningen finansierer nogle ydelser, som øger arbejdsudbuddet eller produktiviteten, eller som reducerer trækket på offentlige udgiftskrævende aktiviteter som for eksempel sundhedsvæsenet.

Der findes en smule forskning på området, herunder enkelte danske empiriske studier, men der mangler en grundlæggende teoretisk forståelse af hvordan disse dynamiske effekter fungerer. Stort set alle eksisterende effektstudier er partielle. Det vil sige, at de ikke tager højde for generelle ligevægtseffekter. En tænkt ligevægtseffekt er for eksempel, at hvis alle modtager et års ekstra uddannelse bliver effekten af mere uddannelse for den enkelte mindre end hvis kun få tager mere uddannelse - der sker en”crowding out” af effekten.

Holdet af forskere, der har VIVEs Nicolai Kristensen i spidsen, foreslår to tilgange til at simulere effekter på det offentlige budget. De anvende dels DREAM modellen, som er en velafprøvet makromodel for den danske økonomi, til at simulere betydningen af dynamiske effekter i en CGE generel ligevægtsmodel. Dels udvikler de en dynamisk strukturel ligevægtsmodel. Sådan en model er meget kompleks at løse, men har den fordel, at ligevægten opnås direkte i forbindelse med estimationen og man derfor tager højde for crowding out. Det er vigtigt, at delelementerne her opfattes som en helhed, der øger viden om dynamiske effekter af offentlige investeringer.

Bevillingshaver: Det er Nicolai Kristensen fra VIVE, der er PI på projektet. På Økonomisk Institut er Bertel Schjerning ansvarlig for instituttets del af projektet
Bevillingsgiver: Danmarks Frie Forskningsfond
Projektperiode: August 2019 - december 2023