23. juni 2015

Dynamic Aspects of Competition: Optimal Regulation of the Pharmaceutical Market

Markedet for receptpligtig medicin er i de fleste lande et af de mest gennemregulerede markeder. I dette empiriske projekt fokuserer Anders Munk-Nielsen på to aspekter: Reguleringen af priser på kopimedicin og reguleringen af adgangen for nye apoteker.

I Danmark fastsættes priser på kopimedicin ved auktioner, der afholdes hver 14. dag. Disse auktioner har sikret nogle af de laveste priser i verden, men systemet er plaget af kortvarige men meget voldsomme udsving i prisen på det samme medikament fra uge til uge – nogle gange på over 500 procent. I det første delprojekt vil Anders udvikle en model til at undersøge, om prisudsvingene er et resultat af, at medicinalvirksomhederne gennemskuer og udnytter kortvarige svagheder hos hinanden. Indsigterne herfra kan desuden bruges til offentlige auktioner (licitationer) over fx byggeprojekter, elmarkeder og naturressourcer.

I det andet delprojekt vil Anders se på effekterne af, at man i Danmark har begrænset adgangen for nye apoteker. Reguleringen af apotekernes beliggenhed sikrer adgang i udkantsområder, men man går potentielt glip af produktivitetsvækst, fordi nye, mere produktive apoteker ikke kan indtræde. For at undersøge dette empirisk, vil han udvikle en model, hvor sektorens produktivitetsvækst både kan komme fra tilgang af apoteker og fra investeringer. Viden om disse kanalers relative betydning kan bl.a. belyse den lave produktivitetsvækst i servicesektoren, og hvorvidt støtte bør målrettes entreprenørhjælp eller fx videreuddannelse.

Projektleder: Anders Munk-Nielsen
Projektperiode: December 2015 - December 2019