Doom loops: The links between sovereign defaults and banking crises – Københavns Universitet

01. marts 2016

Doom loops: The links between sovereign defaults and banking crises

Med dette projekt undersøger Laura Sunder Plassmann sammenhængen mellem to typer af makroøkonomiske kriser: statsbankerot på den ene side og et kollaps i banksektoren på den anden.

De to kriser påvirker hinanden og kan føre til en omkostningsfuld ond spiral: Misvedligehold af statens betalingsforpligtelser øger risikoen for bankkriser- og omvendt. Den seneste europæiske krise er et eksempel på denne cyklus. Derfor er en dybere forståelse af faktorerne, der former denne cyklus, af høj politisk prioritet.

Med det foreslåede projekt vil Laura udvikle en ny teoretisk model for statsfinansielle kriser og banksektorkriser, der kan forklare den indbyrdes afhængighed mellem de to typer kriser, hvilket er afgørende for præcist at vurdere de samlede virkninger af politiske tiltag. Hun vil bruge modellen til at beskrive og sammenligne i hvilket omfang institutionelle træk og økonomiske forhold påvirker gensidigheden i disse kriser (f.eks. den offentlige gælds betydning for banksektoren) og til at vurdere hvilke politikker, der mest effektivt begræner og forebygger kriserne (for eksempel lovkrav).

I et empirisk delprojekt tester Laura modellen ved at sammenligne dens forudsigelser med data, og hun vil bidrage med nyskabende empiriske fakta om samtidigheden og determinanterne for disse kriser.

Kontakt: Laura Sunder-Plassmann
Bevillingsgiver: De Frie Forskningsråd, FSE
Bevillingsperiode: Marts 2016 - November 2018