20. januar 2015

Discrimination in a Strategic World

Et klassisk argument i den økonomiske litteratur er, at en virksomhed, der diskriminerer, må give afkald på profit. Derfor bør diskrimination forsvinde fra markedet, hvis der er tilstrækkelig konkurrence. Milton Friedman hævdede, blandt andet med dette argument som grund, at det er bedre at bekæmpe diskrimination ved hjælp af markedskræfter snarere end med love og regler.

Forskningsprojektet ”Discrimination in a Strategic World” vil undersøge dette klassiske argument i et spil-teoretisk miljø, hvor virksomhederne interagerer strategisk med hinanden. Et simpelt eksempel, som projektet skal udvide og yderligere undersøge, viser, at i et sådant miljø kan det faktisk have en positiv indflydelse på et selskabs profit, hvis den diskriminerer. Det er et resultat, som ud fra et teoretisk perspektiv er overraskende (selv om vi kan forstå præcis, hvordan logikken fungerer).

Resultaterne kan hjælpe os med at forstå, hvordan diskrimination ofte synes at overleve på trods af intense markedskræfter. Ideen, som resultatet er baseret på, kan også bidrage til forståelsen af, hvordan diskrimination i både arbejds- og produktmarkederne fungerer, og hvilke politikker som kan forventes at reducere omfanget af diskrimination.

Bevillingsmodtager: Johan Lagerlöf
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. juli 2013 – 31. december 2016