20. januar 2015

Decomposing Inequality: The Role of Skills and Parents in Occupational Sorting, Education, and Wages

Hvorfor har personer fra forskellige familiemæssige baggrunde forskellige uddannelsesniveauer og lønninger? Miriam Gensowski foreslår, at erhvervsmæssige valg kan være ansvarlige for begge fænomener: Børn har en tendens til at vælge et erhverv, der ligner deres forældres erhverv. Denne lighed opstår, fordi forældre og deres børn ofte har lignende evner, men også af mange andre grunde.

Det første delprojekt undersøger, hvordan unge voksne fastsætter deres uddannelsesmål. Projektet antager, at unge voksne vurderer, hvor meget deres uddannelsesvalg vil blive belønnet i det job, de forventer at holde i fremtiden. Børn, som planlægger at følge i deres forældres fodspor, vil se meget forskelligt på gevinsten ved en uddannelse, fordi arbejdspladser varierer meget i forhold til, hvor meget de belønner uddannelse. Miriam undersøger, i hvilket omfang børns uddannelse afhænger af deres faglige planer og forældres erhverv. Viden om disse faktorer kan hjælpe med at udforme indsatser, der forbedrer uddannelsesmæssige resultater for unge fra dårligt stillede familier.

I det andet delprojekt spørger Miriam, hvordan belønningen af forskellige færdigheder afhænger af erhvervet, hvor arbejdstageren bruger disse færdigheder. Denne viden kan hjælpe med at målrette investeringer i færdigheder, som vil øge lønninger. Desuden kan denne viden forklare lønforskelle mellem demografiske grupper.

Bevillingsmodtager: Miriam Gensowski
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. januar 2015 – 21. december 2016