05. februar 2016

Danske virksomheders veje til eksport

Danske virksomheder kan vokse sig endnu større gennem øget eksport. Men hvordan understøtter vi bedst dansk eksport? Det spørgsmål stilles ofte og i mange sammenhænge. Svaret skal Jakob Roland Munch og et hold af forskere komme med deres bud på i løbet af de næste tre år. Og resultatet bliver et online interaktivt informationsværktøj, der kan guide den enkelte virksomhed til optimal eksport.

Flere skibe er allerede sat i søen: Der findes en del støttemuligheder, der skal fremme danske virksomheders engagement på de globale markeder. Det er tilbud som for eksempel eksportfremme, eksportkredit og innovationsfremme.

Hvad effekten af de enkelte tilbud er, har vi i dag kun begrænset viden om. Projektet kombinerer brugen af registerdata med data for eksisterende eksportstøtte tilbud. De endelige analyser samles til sidst i en online vidensbank af informationer, der bliver offentligt tilgængelig, og som gennem beregningsværktøjer, kan give den enkelte virksomhed kvalificeret guidning på vejen til bedre eksport.

Projektet støttes af Industriens Fond. Det ledes af professor Jakob Roland Munch. Med sig i gruppen har Jakob kollegaen, lektor Georg Schaur fra University of Tennessee, USA, en ph.d. og en postdoc. Budgetrammen for det samlede projekt tæller op mod 6,4 mio. DKK.

Kontakt: Jakob Roland Munch
Bevillingsgiver: Industriens Fond
Projektperiode: Januar 2016 - december 2018