20. januar 2015

Consumption and Labor Market Supply of Couples over the Life Cycle

Når politikere overalt i verden udformer politiske ændringsforlag, gøres det oftest på baggrund af finansielle incitamenter for enkeltindivider. Ved at ignorere hvordan individers beslutninger træffes i sammenspil med potentielle ægtefæller og børn, udelades imidlertid en vigtig motivation for menneskers daglige valg. Dette projekt belyser, hvordan børn og ægtefæller påvirker beslutningsprocesserne i husholdingen i forbindelse med forbrug, opsparing og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet hen over livet. Ved at analysere disse beslutningsprocesser empirisk på baggrund af økonomiske modeller vil projektet give konkrete forslag til, hvordan optimal politik kan udformes. Mere specifikt tillader projektets teoretiske ramme at udføre ”costbenefit” analyser af hypotetiske politiske forslag.

Bevillingsmodtager: Thomas Høgholm Jørgensen
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. november 2014 – 31. marts 2019