19. april 2017

Nyt grundforskningscenter i Økonomisk adfærd og ulighed

Centret Economic Behavior and Inequality (CEBI) er muligheden for at få banebrydende svar på et spørgsmål, der længe har runget verden over: Hvilken rolle spiller menneskers forskellige valg i uddannelse, job, forbrug, realkredit og pension for ulighed?

Dette er et grundlæggende spørgsmål om ulighed og omfordelingspolitik, som Danmarks Grundforskningsfond nu har bevilget Claus Thustrup Kreiner 57 mio. kr. til at besvare. Omkring sig i ledelsen af projektet har Claus sine kolleger David Dreyer Lassen og Søren Leth-Petersen samt et hold af centermedlemmer plukket fra den globale forskningselite på området.

Aktuel forskning i ulighed fokuserer primært på betydningen af de ydre omstændigheder, der spiller ind på menneskers liv. Det kan være lokalmiljøet, skoleundervisning eller politik. CEBI åbner derimod for et indblik i individuelle beslutninger og vigtigheden af den adfærdsmæssige heterogenitet, der definerer os som individer, og som gør at vi træffer forskellige valg i givne situationer.

Lone Frank stiller 24 Spørgsmål til Professoren i Radio 24syv. Hør Claus Thustrup Kreiners svar i podcasten.

De opnåede resultater vil bidrage med information til politiske drøftelser og vil kunne danne grundlag for en ny politik til udligning af økonomisk ulighed. Som det er nu skabes politiske tiltag primært med udgangspunkt i ydre omstændigheder uden at korrigere for den adfærdsmæssige forskellighed mellem mennesker: Forskelle i opsparingsmønstre kan skyldes individuelle valg, hvor nogle mennesker tænker langsigtet, mens andre vælger et irrationelt kortsigtet forbrug. CEBIs forskning vil identificere de adfærdsmæssige forskelligheder og dermed medvirke til øget trivsel og mindsket ulighed.

CEBI anvender en ny unik empirisk tilgang, der kræver nye kombinationer af data. Danmark er et af de få lande i verden, hvor en sådan fremgangsmåde er mulig. CEBI-holdet følger en bred vifte af personers real-life valg og resultaterne af dem og kobler samtidig  observationsdata med oplysninger fra kontrollerede eksperimenter og undersøgelser.

Ud over en række endnu ikke navngivne juniorforskere består det stærke CEBI-hold af:

Læs fakultetets nyhed om grundforskningscentret.

Kontakt: Claus Thustrup Kreiner
Bevillingsgiver: Danmarks Grundforskningsfond
Projektperiode: 2017-2023