Booms and Busts in Consumption and Housing Demand – Københavns Universitet

23. juni 2015

Booms and Busts in Consumption and Housing Demand

Under Finanskrisen i 2007-2010 oplevede vi både i Danmark og internationalt en kraftig økonomisk tilbagegang og en voldsom stigning i arbejdsløsheden. Selv efter roen på de finansielle markedet blev genoprettet, vendte væksten og beskæftigelsen dog ikke tilbage af selv. En af de afgørende hæmsko har været stivfrosne boligmarkeder og tilbageholdende forbrugere.

Jeppe Druedahl belyser i sit projekt, hvorfor vi ser så store udsving i husholdningernes samlede efterspørgsel på boliger og forbrugsgoder, selvom de fleste har betydelige summer på kistebundende eller friværdi i deres boligers mursten. 

Jeppes teoretiske udgangspunkt er makroøkonomiske modeller, som tager højde for at de enkelte husholdninger træffer deres valg under stor usikkerhed om især deres fremtidige indkomst og de fremtidige boligpriser. I kriser fører det grundet forsigtighed til et stærkt
opsparingsmotiv og et underdrejet forbrug.

Første del af projektet fokuserer især på, at en stor beslutning som køb af bil ikke nemt kan omgøres uden et betydeligt tab, hvilket i økonomiske kriser gør, at husholdningerne venter og ser tiden anden.

Anden del af projektet fokuserer på boligmarkedet og undersøger hvilken rolle over-optimistiske boligprisforventninger har spillet. Empirisk vil jeg gøre brug af de unikke danske registerdata over hele befolkningens indkomster, formuer, boliger og biler; især vil jeg drage fordel af at disse data nu også dækker en dyb økonomisk krise og hele dens forhistorie.

Kontakt: Jeppe Druedahl
Projekt periode: Oktober 2015 - December 2019