20. januar 2015

Understanding the Economic Consequences of an Aging Population

Klodens befolkning ældes hastigt. I de kommende år vil der være flere personer over 65 end under 5. Formentlig for første gang i menneskets historie. Hvilken betydning vil dette fundamentale demografiske skift have for økonomien? Dette er det grundlæggende spørgsmål, som dette forskningsprojekt adresserer. Mere konkret tager projektet afsæt i nyere teorier, der indarbejder fysiologisk aldring - som beskrevet den biologiske og medicinske forskning - i økonomiske modeller. Med dette som baggrund undersøger vi empirisk, hvorledes genetisk bestemte determinanter for hastigheden for aldring påvirker private sundhedsinvesteringer, såvel som hvorledes fx tilbagetrækning påvirker tempoet for aldringsprocessen.

Med en dybere forståelse af hvordan aldringsprocessen påvirker økonomiske beslutninger, og omvendt, vil der være et bedre grundlag for at træffe relevante politikbeslutninger i samfund hvor alderssammensætningen af befolkningen er i hastig forandring.

Bevillingsmodtager: Carl-Johan Lars Dalgaard
Bevillingsgiver: Det Frie Forskningsråd, Rådet for Samfund og Erhverv
Projektperiode: 1. september 2013 – 31. december 2016