Eksternt finansierede projekter ved Økonomisk Institut

Både internationale og nationale offentlige fonde samt private fonde ønsker at støtte forskningen, der udføres på Økonomisk Institut. Derfor finansieres cirka halvdelen af instituttets forskning gennem eksterne midler.

Her på siden finder du en oversigt over alle aktive eksterne forskningsprojekter ved instituttet.

Vores projektansøgninger formuleres som regel på engelsk. Derfor er de fleste projekttitler her på listen engelsksprogede. Den forklarende tekst er dansk.