Eksternt finansierede projekter ved Økonomisk Institut

Determining the Impact of Religion on the Gender Gap and Conflict Using Natural Experiments

Hvorfor er nogle samfund til stadighed mere uddannede, rigere og mindre konfliktfyldte end andre? Det er et mysterie hvorfor forskellene ikke udlignes over tid. Spørgsmålet er om religion kan være en vigtig del af svaret - for religion har værdisæt, regler og institutioner med konkrete elementer som for eksempel næstekærlighed, tørklæder eller kirkegang. Det er værdisæt, regler og institutioner, der kan tænkes at påvirke individers beslutninger.

Flexible Work and Wealth

Formålet med projektet er at forstå, hvordan politikker, som er implementeret for at påvirke beslutninger om opsparing og arbejdsudbud, påvirker opsparing og arbejdsudbud, når folk nærmer sig den traditionelle pensionsalder. For at gøre det, vil vi udvikle en model, som beskriver, hvordan folk træffer beslutninger om arbejdsudbud og opsparing. Det er målet, at modellen skal kunne give et realistisk billede af, hvordan folk træffer arbejdsudbuds- og opsparingsbeslutninger.