Eksternt finansierede projekter ved Økonomisk Institut

Determining the Impact of Religion on the Gender Gap and Conflict Using Natural Experiments

Hvorfor er nogle samfund til stadighed mere uddannede, rigere og mindre konfliktfyldte end andre? Det er et mysterie hvorfor forskellene ikke udlignes over tid. Spørgsmålet er om religion kan være en vigtig del af svaret - for religion har værdisæt, regler og institutioner med konkrete elementer som for eksempel næstekærlighed, tørklæder eller kirkegang. Det er værdisæt, regler og institutioner, der kan tænkes at påvirke individers beslutninger.

Flexible Work and Wealth

Formålet med projektet er at forstå, hvordan politikker, som er implementeret for at påvirke beslutninger om opsparing og arbejdsudbud, påvirker opsparing og arbejdsudbud, når folk nærmer sig den traditionelle pensionsalder. For at gøre det, vil vi udvikle en model, som beskriver, hvordan folk træffer beslutninger om arbejdsudbud og opsparing. Det er målet, at modellen skal kunne give et realistisk billede af, hvordan folk træffer arbejdsudbuds- og opsparingsbeslutninger.

Robust Econometric Methods in Empirical and Quantitative Finance

Lad os forestille os en professionel investor, der ejer en portefølje af aktier. Investoren kan før eller siden stille sig følgende spørgsmål: Givet at porteføljens værdi steg i går, kan jeg så forvente, at porteføljen leverer et positivt afkast i dag? Hvilke faktorer driver risikoen på min portefølje, og hvordan kan jeg undersøge, hvilke af faktorerne der er mest vigtige? Hvordan vælger jeg den bedst egnede model til at kvantificere risikoen på min portefølje, og hvor gode er mine risikoestimater?

Skill formation in the Labor Market for Physicians

Vi bruger 10% af vores BNP på sundhedsudgifter. For de penge ønsker vi så meget sundhed som muligt, og at den gode sundhedsservice er lige for alle uanset hvor vi bor. Centralt i sundhedssektoren står lægerne, hvis beslutninger er afgørende for borgernes velfærd, og de er dermed en af de vigtigste højt-specialiserede professioner i moderne økonomier. Mit projekt handler om, hvad der skaber lægers karrierevalg og de valg læger træffer for deres patienter.

Jeg vil undersøge om karrierer og behandlingsbeslutninger skabes af 1) individers evner og adfærd, eller 2) omstændigheder, så som arbejdspladsprestige og kolleger.

Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge

I Danmark anbringer vi hvert år mange børn uden for hjemmet - flere end vores nordiske nabolande anbringer. Det er en af velfærdsstatens mest indgribende og omkostningstunge sociale indsatser: det anslås at 70 % af alle offentlige udgifter til udsatte børn og unge anvendes til anbringelser. Alligevel viser det sig, at det ikke i tilstrækkelig grad lykkes at kompensere anbragte børn og unge for deres vanskelige opvækst. Sammenlignet med deres jævnaldrende klarer anbragte børn og unge sig markant dårligere på faktorer såsom psykisk og fysisk helbred, skolegang, uddannelse og beskæftigelse.