Organisation

Forskerstaben i EPRN omfatter som udgangspunkt de forskere, der er tilknyttet EPRU, CEPG og DREAM. Forskere fra andre forskningsinstitutioner kan dog inviteres til at indgå i forskningsprojekter støttet af netværket. Den overordnede ledelse af netværksaktiviteterne varetages af en bestyrelse bestående af repræsentanter for alle samarbejdspartnerne samt en ekstern forsker. Netværket er organisatorisk placeret på Økonomisk Institut under Københavns Universitet.

Forskningsenheder

CEPG
DREAM
EPRU

Samarbejdspartnere

Beskæftigelsesministeriet
Danmarks Nationalbank
Finansministeriet
Skatteministeriet
Erhvervsministeriet

Bestyrelse

Institutleder Christian Schultz, Økonomisk Institut, Københavns Universitet (formand)
Professor Torben M. Andersen, Institut for Økonomi, Århus Universitet
Kontorchef Niels Kleis Frederiksen, Skatteministeriet
Afdelingschef Lars Haagen Pedersen, Finansministeriet
Afdelingschef, Martin Ulrik Jensen, Finansministeriet
Kontorchef, Amalie Sofie Jensen, Beskæftigelsesministeriet
Erhvervsøkonomisk direktør, Lone Ank, Erhvervsministeriet
Vicedirektør, Thomas Harr, Danmarks Nationalbank
Professor Marcus Asplund, CEPG
Professor Claus Thustrup Kreiner, EPRU
Forskningschef Peter Stephensen, DREAM

Daglig ledelse

Claus Thustrup Kreiner, centerleder, EPRU