Udviklingen i indkomst- og pensions-formuefordelingen i Danmark frem mod år 2050 - En mikrosimulationsanalyse

Forskningsenhed: DREAM


Abstract:
Det er velkendt, at udviklingen i befolkningens alderssammensætning med en voksende andel af ældre betyder, at der kan blive behov for at betragte en sammenhængende ændring i såvel overførselsindkomster som beskatning. En samlet vurdering af effekten af ændringer i velfærdsydelserne og finansieringen af disse bør tilgodese efficienshensyn, samt inter- og intragenerationelle fordelingshensyn. Dynamiske overlappende generationsmodeller, som f.eks. DREAM, er velegnede til at belyse effekter på efficens og intergenerationel fordeling. Modellerne er imidlertid ikke – eller kun i ringere grad – velegnede til at beskrive effekter på den intragenerationelle fordeling på grund af anvendelsen af et større eller mindre antal repræsentative agenter i hver generation. Der er derfor behov for at supplere disse modeller med analyseredskaber, der kan beskrive effekten på indkomstfordelingen. Dynamiske mikrosimulationsmodeller er velegnede til at vurdere udviklingen i indkomstfordelingen herunder i den intragenerationelle fordeling. Med en sammenkobling af den dynamisk mikrosimulationsmodel og en overlappende generationsmodel vil analytikeren derfor være i stand til at belyse alle de tre overordnede hensyn, som reformer af overførsels- og skattesystemet må kunne belyse.

Læs here projektbeskrivelsen her

Du kan læse projektets Policy analysis Udviklingen i indkomst og pensions-formuefordelingen i Danmark frem mod år 2050 - En mikrosimulationsanalyse, Peter Stephensen, Michael Andersen & Jacob Palsgaard Petersen her