Public Provision of Private Goods

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Opbygningen af velfærdsstater i en række europæiske lande siden anden verdenskrig har betydet, at den offentlige sektor indtager en stadig større rolle i samfundsøkonomien. De moderne velfærdsstater påtager sig en række opgaver, der falder uden for de traditionelle opfattelser af, hvad der udgør kerneydelser for den offentlige sektor. Således har mange af nutidens offentlige ydelser karakter af private goder. Det gælder fx. uddannelse, sygehuse, daginstitutioner og diverse sociale forsikringer. Ikke desto mindre er det ikke ualmindeligt, at nogle borgere vælger at købe tilsvarende ydelser fra private udbydere. I dansk sammenhæng har fx private sundhedsforsikringer tegnet via arbejdsgiveren vundet stor udbredelse i de senere år. Formålet med nærværende projekt er at analysere den optimale skattebehandling af sådanne private køb af ydelser og varer, som i øvrigt stilles til rådighed af den offentlige sektor.

Læs hele projekt beskrivelsen her

Du kan læse projektets Policy analysis Topics in Public Economics: Taxation, Provision, and Economic Efficiency, University of Copenhagen, Department of Economics, PhD Series, 2009 number 133, Nikolaj Verdelin her