Økonomiske konsekvenser for Danmark af EU's østudvidelse

Forskningsenhed: DREAM


Abstract:
EU's udvidelse ved optagelse af et antal øst- og centraleuropæiske lande har over en årrække været genstand for politisk opmærksomhed såvel herhjemme som i udlandet. Ifølge aftaler med ansøgerlande skal betingelserne for optagelse forhandles under det Danske Formandskab i efteråret 2002. Vilkårene for optagelse vil formentlig tage form af overgangsordninger for at begrænse presset på EU's budget. Nærværende analyse har til formål at kvantificere den økonomiske betydning for Danmark af de ændringer i handelsstruktur, indvandring og finansiering af EU budgettet, som udvidelsen fører med sig.

Læs hele projektbeskrivelsen her

Du kan læse projektets Working paper EU’S Østudvidelse og Dansk Økonomi, Anders Due Madsen og Morten Lobedanz Sørensen, DREAM her