Mikrodata panel for arbejdsmarkedet

Forskningsenhed: EPRU

Formålet med projektet er at tilvejebringe et datasæt, som vil kunne bruges til en række analyser af arbejdsmarkedsforhold, i første omgang angående efterspørgslen efter arbejdsløshedsforsikring og arbejdsmarkedssituationen for kriminelle. Dette kunne lade sig gøre for et beskedent beløb, idet der allerede eksisterede et datasæt finansieret af det daværende SSF, og der blev derfor kun søgt om 70.000 kr. Det var dog kun halvdelen som blev udbetalt, og de gik til at forbedre datagrundlaget for estimationerne under Projekt 2 (som til at begynde med kun rådede over et datasæt med data for 3 år), og gjorde det muligt at lave tidssvarende estimationer indenfor dette. Den andel del – den om kriminalitet og arbejdsmarkedet – blev ikke til noget grundet, at Tranæs skiftede arbejdssted. Den sidste halvdel af pengene blev så heller ikke brugt, og projektet blev indstillet.

Læs hele projektbeskrivelsen her