Livsforløbsanalyse for karakteristiske rationelle husholdninger under usikkerhed

Forskningsenhed: DREAM


Abstract:
I forbindelse med analyser af beskatning, overførselsindkomster, pensionsordninger og lignende forhold der, påvirker den enkeltes forbrugsmuligheder, kan der med fordel tages udgangspunkt i realistisk specificerede, karakteristiske husholdningstyper. Dette kendes f.eks. fra familietypemodellen (Finansministeriet, 2003), DREAM’s nye livsforløbsmodel (Enevoldsen(2008) og DØR(2008)) og ESPlanner (Kotlikoff, 2006). I de 2 danske eksempler antages forbrugeren ikke at have en veldefineret rationel adfærd. I Kotlikoff’s tilfælde er forbrugeres adfærd veldefineret, men ikke strengt rationel. Tanken med dette projekt er at gøre det muligt at udføre livsforløbsanalyser som: 1) antager en husholdnings-adfærd der er i tråd med nyere økonomisk teori 2) giver en detaljeret beskrivelse af danske forhold 3) udføres i et brugervenligt miljø, således at andre kan bruge og udvikle systemet Metode Der findes flere muligheder for valg af husholdningsadfærd: Rationel adfærd med og under usikkerhed og myopisk adfærd. Det er tanken at lægge vægt på det første alternativ, men at inddrage alle tre alternativer for at åbne op for interessante sammenligninger. Rationel adfærd i den deterministiske variant giver anledning til den klassiske livscyklus-model og er derfor et godt udgangspunkt for sammenligninger. Det er imidlertid kendt at det deterministiske element svækker

Læs hele projekt beskrivelsen her