Lægemiddelpriser i Danmark

Forskningsenhed: CEBR


Abstract:
Markederne for lægemidler er samfundsøkonomisk vigtige. De samlede danske udgifter til lægemidler udgjorde mere end DKK 17 milliarder i 2006, og udgifterne forventes at stige yderligere i de kommende årtier som befolkningen bliver ældre og nye og dyrere lægemidler introduceres.1 Det spiller derfor en central rolle både for den samlede økonomiske velfærd og for det offentlige udgiftstryk, at lægemidler bliver solgt på velfungerende markeder med effektiv konkurrence.

Download projektbeskrivelse (PDF)

Journal article:
Regulation of pharmaceutical prices: Evidence from a reference price reform in Denmark, Journal of Health Economics, vol 36, july 2014, pp. 174-187,Ulrich Kaiser, Susan J. Mendez, Thomas Rønde, Hannes Ullrich.

Working paper:
Regulation of Phamaceutical Prices: Evidence from a Reference Price Reform in Denmark, Ulrik Kaiser, Susan J. Mendez, Thomas Rønde & Hannes Ullrich.