Kammeratskabseffekter og gruppedynamikker

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Lærer gode studerende fra sig til de mindre gode? Får knapt så dygtige elever glæde af at være i gruppe med de dygtige? Diskussionen om kammeratskabseffekter, eller peer effects, bølger verden over og har stor betydning for (i) hvordan man indretter det daglige arbejde i skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i forhold til den praktiske gennemførsel af undervisning (gruppearbejde, klassesammensætning), (ii) vurderinger af fordele og ulemper ved at have (skattefinansierede) privatskoleordninger og frit skolevalg og (iii) debatten om hvorvidt skolesystemet forstærker eller modarbejder social mobilitet. Som konkrete eksempler fra Danmark kan nævnes en fortsat offentlig debat om kammeratskabseffekter med deltagelse af bl.a. AE, CEPOS, skoleinteressenter og fagfolk. I det helt nære har der efteråret igennem væres en debat på Københavns Universitet, og en række andre universiteter, hvor studerende har ytret deres frustration over manglende socialt miljø i form af studiegrupper, et fravær af struktur som de studerende mener reducerer deres trivsel og muligheder for at levere en stærk fagligt indsats [4, 7, 9].

Du kan læse hele projektbeskrivelsen her